Các dịch vụ khác:

  • Công chứng ngoài trụ sở tại nhà, bệnh viện, nơi làm việc … theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn pháp lý miễn phí, hỗ trợ thủ tục pháp lý về nhà đất và các vấn đề pháp lý khác miễn phí.