CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

  • Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thuê, mượn, cho ở nhờ nhà ở;
  • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thuê… quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Hợp đồng mua bán, thuê ô tô, xe máy, tàu biển …;
  • Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc;
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;
  • Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng thương mại, mua bán cổ phần;
  • Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung thành tài sản riêng của vợ, chồng;
  • Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng;
  • Di chúc; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; Văn bản khai nhận di sản thừa kế; Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
  • Các loại hợp đồng, giao dịch khác.