ĐỘI NGŨ THƯ KÝ NGHIỆP VỤ

 

Văn phòng chúng có đội ngũ thư ký nghiệp vụ hơn 10 Cử nhân luật được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng, xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, ứng xử chuẩn mực với khách hàng.