Nhân sự Văn phòng Công Chứng Văn Thị Mỹ Đức

Văn phòng chúng tôi có 06 (sáu) Công chứng viên gồm:

 

Công chứng viên Huỳnh Mai Huy – Thành viên hợp danh – Trưởng Văn Phòng.

Số điện thoại: 0982 477 899

 • Ông Huỳnh Mai Huy được bổ nhiệm Công chứng viên năm 2010. Hiện nay, Ông đang là Thạc sĩ luật, Giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo hành nghề công chứng của Học viện Tư pháp. Đồng thời, Ông cũng là thành viên Câu lạc bộ Pháp chế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
 • Ông Huỳnh Mai Huy từng làm công tác pháp chế ngân hàng; thành viên Ban chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Công chứng viên Văn phòng công chứng Hội Nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Văn phòng phụ trách nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ông Huỳnh Mai Huy đã hơn 15 năm kinh nghiệm làm pháp chế Ngân hàng và công chứng, là người trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức.

 

Công chứng viên Văn Thị Mỹ Đức – Thành viên hợp danh

Số điện thoại: 090 331 7474

 • Bà Văn Thị Mỹ Đức được bổ nhiệm Công chứng viên năm 2006. Trước đây, Bà Văn Thị Mỹ Đức từng là Công chứng viên của Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Là một trong những thành viên có tuổi nghề cao nhất tại Văn phòng với hơn 33 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành pháp luật. Trong đó, Bà Văn Thị Mỹ Đức đã công tác hơn 20 năm tại Phòng Công chứng Số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (là Phòng công chứng đầu tiên của Việt Nam).

 

Công chứng viên Lê Anh Tuấn       

Số điện thoại: 093 884 5375

 • Ông Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm Công chứng viên năm 2014. Ông là Thạc sĩ Luật và hiện đang là Giảng viên Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
 • Ông Lê Anh Tuấn từng làm Thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng Công chứng Châu Á; Công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ông Lê Anh Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công chứng.

 

Công chứng viên Nguyễn Thị Oanh – Thành viên hợp danh

 • Bà Nguyễn Thị Oanh được bổ nhiệm Công chứng viên năm 2007. Bà Nguyễn Thị Oanh nguyên là Phó Trưởng Phòng Công chứng số 2 Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Bà Nguyễn Thị Oanh có hơn 20 công tác pháp luật. Trong đó, Bà có hơn 10 năm làm Công chứng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công chứng viên Vũ Thu Hải – Thành viên hợp danh

Số điện thoại: 091 396 0734

 • Bà Vũ Thu Hải được bổ nhiệm Công chứng viên năm 2009. Bà Vũ Thu Hải trước đây là Công chứng viên của Phòng Công chứng số 1 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Bà Vũ Thu Hải có hơn 20 năm công tác pháp luật. Trong đó, Bà đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm Công chứng viên.

 

Công chứng viên Tạ Văn Hoàng – Công chứng viên làm việc chế độ hợp đồng

Số điện thoại: 094 394 5923

 • Ông Tạ Văn Hoàng được bổ nhiệm công chứng viên năm 2021, trước đây là thư ký nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng công chứng Văn Thị Mỹ Đức.

 

Ngoài ra, Văn phòng chúng có đội ngũ thư ký nghiệp vụ gồm 10 cử nhân Luật được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng, xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, ứng xử chuẩn mực với khách hàng.