Hình ảnh tham gia tập huấn, đào tạo của Văn Phòng Công Chứng Văn Thị Mỹ Đức

Hình ảnh tham gia tập huấn, đào tạo của Văn Phòng Công Chứng Văn Thị Mỹ Đức

 

Hình Công Chứng Viên Huỳnh Mai Huy làm báo cáo viên lớp Bồi dưỡng Công Chứng Viên Năm 2018 tại Bình Định

 

Hình Công Chứng Viên Huỳnh Mai Huy làm báo cáo viên lớp Bồi dưỡng Công Chứng Viên Năm 2018 tại Bình Định

 

Hình Công Chứng Viên Huỳnh Mai Huy làm báo cáo viên lớp Bồi dưỡng Công Chứng Viên Năm 2018 tại Kiên Giang

 

Hình Công Chứng Viên Huỳnh Mai Huy tham gia đào tạo Công Chứng Viên tại Học Viện Tư Pháp

 

Hình Công Chứng Viên Huỳnh Mai Huy tham gia trao đổi nghiệp vụ pháp lý tại Techcombank

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *